Vi sparar samtliga anmälningsuppgifter tills kursen är avslutad. Inloggningsuppgifter erhålles när fakturan är betald. Inloggningsuppgifterna är giltiga max 3 månader. Efter avslutad kurs sparas endast för- och efternamnet tillsammans med den kurs du genomgått. Detta då vi ibland får frågor om att få ut ett nytt kursintyg. Anmälan är bindande. Vid avbokning återbetalas ej kursavgiften. Observera att kursen Att utreda familjehem ej ger kunskap om, eller behörighet att använda, Nya Kälvestenintervjun.