Vi sparar samtliga anmälningsuppgifter tills kursen är avslutad och fakturan är betald. Efter avslutad kurs sparas endast för och efternamnet tillsammans med den kurs du genomgått. Detta då vi ibland får frågor om att få ut ett nytt kursintyg. Anmälan är bindande. Vid avbokning debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hel kursavgift.