De som analyserar Nya Kälvesten intervjun har genomgått utbildning för Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö i analys av intervjun samt i affekt-, anknytnings- och mentaliseringsteorierna. Dessa teorier ligger till grund för intervjun. Analyspersonerna recertifieras av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö en gång per termin för att behålla sin rätt att analysera. Namn och adress till de personer som analyserar intervjun i din region hittar du nedan: