De som analyserar Nya Kälvestenintervjun har genomgått utbildning för Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö tillsammans eller var för sig i analys av intervjun samt i affekt-, anknytnings- och mentaliseringsteorierna. Dessa teorier ligger till grund för intervjun. Analyspersonerna recertifieras av Ilona Déry Tegnér en gång per år för att behålla sin rätt att analysera.

Namn och adress till de personer som analyserar intervjun i din region hittar du nedan: