Utbildningens längd är fem dagar och genomförs i en grupp om maximalt 12 deltagare.

Gruppen träffas först i två dagar för genomgång av metod, underliggande teori samt Nya Kälvestenintervjun. Därefter genomför deltagarna utredning och intervju på hemmaplan.

Efter sex till åtta veckor träffas gruppen under tre dagar då de genomförda intervjuerna analyseras.

Stockholm

 

Kursansvarig och utbildare:
Ilona Déry Tegnér – Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut, Handledare.

Medverkande utbildare:
Anna Amilon – Auktoriserad Socionom, Handledare och familjeterapeut

Plats:
Sveavägen 56 E, 111 34 Stockholm (Bonnierhuset)

Datum:
Höst 2019 A Del 1: 23-24 september och Del 2: 18, 19 och 20 november

Höst 2019 B Del 1: 10-11 oktober och Del 2: 4,5 och 6 december

Kostnad:
12 000 kr per deltagare, moms tillkommer.

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.