Nya Kälvestenmetoden Sverige

 

Nya Kälvestenmetoden Sverige är en fördjupningsutbildning där du blir behörig att använda Nya Kälvestenintervjun. Du får kunskap om hur du utreder familjehem. Vi går igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi tar också upp risk- och skyddsfaktorer som du bör uppmärksamma när du utreder familjehem och dessa faktorer kan påverka relationerna.  Du tar dessutom del av underliggande teori till Nya Kälvestenintervjun samt får kunskap om hur Nya Kälvestenintervjun genomförs. Du utför en utredning och intervju på hemmaplan innan vi träffas under de tre kursdagararna då de genomförda intervjuerna analyseras.

Kostnad:

Nya Kälvestenmetoden Sverige 14 000 kr per deltagare exklusive moms.

Kursansvarig och utbildare:
Ilona Déry Tegnér – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

Kursansvarig och utbildare:
Anna Amilon – aukt. socionom, handledare, familjeterapeut.

Medutbildare:
Mikael Hörnebrant – aukt. socionom, familjeterapeut

Plats:
Sveavägen 56 E, 111 34 Stockholm (Bonnierhuset)

OBS! 2021 & 2022 kommer samtliga kursdagar att genomföras digitalt.

Datum för utbildning i NyaKälvestenintervjun 2021 & 2022:

kurs 15
8 – 10 november 2021

kurs 16
1 – 3 december 2021

kurs 17
10 – 12 januari 2022

kurs 18
2 – 4 februari 2022

 

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.

 

Att Utreda Familjehem

 

Att utreda familjehem är en fristående online-kurs i hantverket att utreda familjehem. Du lyssnar på kursen i lugn och ro när, och var, det fungerar för dig. Din inlogg är giltig i tre månader så du behöver inte stressa.

Här går vi igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi behandlar också risk- och skyddsfaktorer som är viktiga att beakta när du bedömer blivande familjehem.

Kostnad:

Att utreda familjehem 8 000 kr per deltagare, exklusive moms.

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.

 

Analysutbildning

 

Utbildning till att analysera NyaKälvestenintervjun i september 2021 via Zoom. Utbildningen är fullbokad.

Utbildningen sträcker sig över sex dagar vid två tillfällen. Första tillfället, teoriavsnittet, äger rum 8, 9 & 10 september 2021. Vid det andra tillfället kommer de blivande analyspersonerna delta aktivt i analys av intervjuer under tre dagar. Dessa tre dagar är del 2 (intervjudelen) av grundutbildningen i NyaKälvestenmetoden. Efter att analyspersonen genomfört samtliga moment och genomfört en analys för kund tillsammans med utbildningsansvariga uppnås certifiering, dvs behörighet att utföra analyser av Nya Kälvestenintervjun.

För behörighet krävs socionomexamen eller psykologexamen. Akademisk påbyggnadsutbildning tex psykoterapiutbildning, handledarutbildning och aktuella kunskaper i affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteori.

För att ansöka till till utbildning till att bli analysperson mejlar du ilona@nyakalvestenmetoden.se tillsammans med ditt CV. Utbildarna förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten.