INLEDNING

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom familjehemsvård och familjerätt.

Nya Kälvestenmetoden och intervjun bygger på anknytnings-, affekt- och mentaliseringsforskning.

Barn och ungdomar som upplevt försummelse, våld, separationer och omsorgsbrister har behov av en läkande miljö. Nya Kälvestenmetoden är utvecklad för att finna omsorgsgivare som har ett överskott av känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag.


NYA KÄLVESTENMETODEN

Utbildning i Nya Kälvestenintervjun.

Här ingår grundutbildningen Att Utreda Familjehem. Du får även en orientering om teorierna bakom NyaKälvestenintervjun och en genomgång av hur du genomför djupintervjun Nya Kälvesten. Dessa delar sker digitalt och består av 27 stycken inspelade föreläsningar på mellan 15 – 40 minuter.

Därefter genomför deltagarna utredning och intervju på hemmaplan. Utbildningsgruppen (max 10 deltagare) träffas i tre dagar för den andra delen av deras utbildning i att utreda enligt Nya Kälvestenmetoden då de genomförda intervjuerna analyseras. För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs full närvaro.

För fullgörandet av utbildningen krävs att du har genomfört en intervju och fått den analyserad under utbildningen.

FÖRKUNSKAPER

Att du aktivt arbetar med familjehem. Att du har tillgång till familjer att genomföra en djupintervju enligt nya kälvestenintervjun på.

UTBILDNINGEN

Avsnitt 1: Samtliga moduler i online-utbildningarna.

Avsnitt 2 (Tre dagar, se datum under kursinformation).

Dag 1 kl. 8–17, Dag 2 kl. 8–17, Dag 3 kl. 8–12. Analys av genomförda intervjuer.

PLATS

Digitalt via Zoom

PRIS

14 000 kr per person (exkl. moms),

KURSLEDARE

llona Déry Tegnér, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

Anna Amilon aukt. socionom, handledare, steg 1 terapeut.

Mikael Hörnebrant aukt. socionom, steg 1 terapeut.

KURSANSVARIG

Ilona Déry Tegnér, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas efter att alla moment i utbildningen genomförts.

FÖRBEREDELSE

Varje deltagare har förberett sig med att ha en person att utreda. Går du utbildningen tillsammans med en kollega kan ni utreda och intervjua ett par.

Går du utbildningen ensam innebär det att du utreder en ensamstående.

Att ha läst kurslitteraturen.


ATT UTREDA FAMILJEHEM

Detta är en online-utbildning där du får lära dig att utreda familjehem. Du lär dig den specifika juridik som styr familjehemsvården gällande myndigheter och privata aktörer, vilka risk- och skyddsfaktorer du bör uppmärksamma samt vilka krav du kan ställa på ett familjehem.

Du kan läsa denna utbildning fristående för att stärka dina utredningskunskaper.

Har du tidigare gått utbildning i Nya Kälvestenintervjun och vill uppdatera dina kunskaper om utredning enligt Nya Kälvestenmetoden rekommenderar vi även denna kurs.

Du lyssnar på kursen i lugn och ro när, och var, det fungerar för dig. Kursen består av 13 inspelade föreläsningar på mellan 15 – 40 minuter. Din inlogg är giltig i tre månader så du behöver inte stressa.

Du blir inte behörig att använda Nya Kälvestenintervjun.

FÖRKUNSKAPER

Inga

Pris

8 000 kr per person (exkl. moms)