INLEDNING

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom familjehemsvård samt familjerätt.

Nya Kälvestenmetoden och intervjun bygger på modern anknytnings-, affekt- och mentaliseringsforskning.

Barn och ungdomar som upplevt försummelse, våld, separationer och omsorgsbrister har behov av en läkande miljö. Nya Kälvestenmetoden är utvecklad för att finna omsorgsgivare som har ett överskott av känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag.

Utbildningsgruppen (max 10 deltagare) träffas först två dagar. Därefter genomför deltagarna utredning och intervju på hemmaplan. Efter sex – åtta veckor träffas vi under tre dagar då de genomförda intervjuerna analyseras. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs full närvaro.

FÖRKUNSKAPER

Lämplig förkunskapsnivå är socionomexamen eller annan högskoleexamen som kompletterats med kunskaper om socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt, och psykologi i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

UTBILDNINGEN (FEM DAGAR)

Avsnitt 1.

Dag 1 kl 9.30–18, Dag 2 kl 9–16. Genomgång av metod, teori samt intervjun

Avsnitt 2.

Dag 3 kl 9–17 Dag 4 kl 9–18,  Dag 5 kl 9–16. Analys av genomförda intervjuer.

PLATS

Utbildningen äger rum på Sveavägen 56 E, 4 tr (c/o Codesign), Bonnierhuset i Stockholm. T-banan Hötorget, uppg. Tunnelgatan.

KOSTNAD

12 000 kr per person (exkl. moms),
För- och eftermiddagskaffe ingår. Kostnad för lunch och logi ingår ej.

KURSLEDARE

llona Déry Tegnér, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.

Anna Amilon aukt. socionom, handledare, steg 1 terapeut.

KURSANSVARIG

Ilona Déry Tegnér, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas efter att alla moment i utbildningen genomförts.

LITTERATUR

Socialstyrelsens handbok Barn och Unga i familjehem och HVB sid 23–97.

Wallroth, P. (2010): Mentaliseringsboken.

Kåver, A. (2009): Himmel, helvete och allt däremellan. Om känslor.

FÖRBEREDELSE

Varje deltagare har förberett sig med att ha en person att utreda. Går du utbildningen tillsammans med en kollega kan ni utreda och intervjua ett par.

Går du utbildningen ensam innebär det att du utreder en ensamstående.

Att ha läst kurslitteraturen.