Nya Kälvestenmetoden är utvecklad för att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag.

Nya Kälvestenintervjun analyseras av en utomstående och certifierad analysperson med goda kunskaper i affekt-, anknytnings-, och mentaliseringsteori.

Nya Kälvestenintervjun har utarbetats av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö. Ilona och Ulla började utbilda i Nya Kälvestenintervjun 2011. Varumärket Nya Kälvestenintervjun har Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö gemensamt. Idag skiljer sig utbildningarna och utbildningsmaterialet åt. Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö är endast ansvariga för den utbildning de själva tillhandahåller.

Nya Kälvestenmetoden Sverige är anpassad till svensk lagstiftning, Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument BRA-Fam och de extra behov av lyhörd omvårdnad som barn som upplevt svårigheter har.