Nya Kälvestenmetoden är en utredningsmetod som har till syfte att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag.

Utredningen består av registerkontroll, hembesök och intervju, enligt socialstyrelsens rekommendationer. Nya Kälvesteinintervjun analyseras av en utomstående och certifierad analysperson med goda kunskaper i affekt-, anknytnings-, och mentaliseringsteori.

Nya Kälvestenmetoden har utarbetats av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö. Vår utbildning startades 2011. Metoden är anpassad till Socialstyrelsens initiala bedömningsinstrument, BRA-fam och BBIC.