Nya Kälvestenmetoden är en utredningsmetod för blivande familje- och adoptivhem.

Metoden är utvecklad i Sverige och anpassad till socialstyrelsens rekommendationer.

Nya Kälvestensintervjun bygger på anknytnings-, affekt- och mentaliseringsforskning.

Barn och ungdomar som upplevt försummelse, våld, separationer och omsorgsbrister har behov av en läkande miljö hos en trygg familj.

Nya Kälvestenmetoden är utvecklad för att finna rätt omsorgsgivare. Dessa måste vara stabila, ha ett överskott av tid och utrymme samt känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag.

Utbildningen vänder sig till socionomer eller andra med en likvärdig utbildning som arbetar med att välja ut ett blivande familje- eller adoptivhem.