Nya Kälvestenmetoden är en fördjupningsutbildning där du blir behörig att använda Nya Kälvestenintervjun.

Du får kunskap om hur du utreder familjehem. Vi går igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi tar också upp risk- och skyddsfaktorer som du bör uppmärksamma när du utreder familjehem och dessa faktorer kan påverka relationerna. Du tar dessutom del av underliggande teori till Nya Kälvestenintervjun samt får kunskap om hur Nya Kälvestenintervjun genomförs. Du utför en utredning och intervju på hemmaplan innan vi träffas under de tre kursdagararna då de genomförda intervjuerna analyseras.

– Vi rekommenderar att du anmäler dig till en kurs så långt fram i tiden att du hinner lyssna på samtliga 27 föreläsningar i den första delen av kursen och därefter utreda och intervjua en person innan kursdatum (se nedan) för den avslutande delen som sker live via zoom.

Kostnad:

Nya Kälvestenmetoden Sverige 14 000 kr per deltagare exklusive moms.

Kursansvarig och utbildare:
Ilona Déry Tegnér – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

Kursansvarig och utbildare:
Anna Amilon – aukt. socionom, handledare, familjeterapeut.

Medutbildare:
Mikael Hörnebrant – aukt. socionom, familjeterapeut

Plats:
Kursen sker digitalt via Zoom.

Datum för utbildning i NyaKälvestenintervjun 2022:

kurs 17
10 – 12 januari 2022

kurs 18
2- 4 februari 2022

kurs 19
18 – 20 april 2022

kurs 20
17 – 18 maj 2022

kurs 21
21 – 23 juni 2022

kurs 22
24 – 26 augusti 2022

 

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.

Kursanmälan

 

 

E-postadressen måste vara deltagarens e-postadress.
Vid e-faktura uppge även: Refensnummer och GLN nummer. Har du en kommunal arbetsgivare måste vi e-faktura enligt lag.
Kursen Att Utreda Familjehem ger ej kunskap om, eller behörighet att använda, Nya Kälvestenintervjun.
Inloggningsuppgifterna är giltiga i 3 månader från anmälningsdagen.
Vi sparar samtliga anmälningsuppgifter tills kursen är avslutad.

Efter avslutad kurs sparas endast för- och efternamnet tillsammans med den kurs du genomgått. Detta då vi ibland får frågor om att få ut ett nytt kursintyg.
Anmälan är bindande.

Vid avbokning återbetalas ej kursavgiften.