Nya Kälvestenmetoden Sverige är en fördjupningsutbildning där du blir behörig att använda Nya Kälvestenintervjun. Du får kunskap om hur du utreder familjehem. Vi går igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi tar också upp risk- och skyddsfaktorer som du bör uppmärksamma när du utreder familjehem och dessa faktorer kan påverka relationerna.  Du tar dessutom del av underliggande teori till Nya Kälvestenintervjun samt får kunskap om hur Nya Kälvestenintervjun genomförs. Du utför en utredning och intervju på hemmaplan innan vi träffas under tre dagar då de genomförda intervjuerna analyseras.

Kostnad:

Nya Kälvestenmetoden Sverige 14 000 kr per deltagare exklusive moms.

Kursansvarig och utbildare:
Ilona Déry Tegnér – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

Kursansvarig och utbildare:
Anna Amilon – aukt. socionom, handledare, familjeterapeut.

Medutbildare:
Mikael Hörnebrant – aukt. socionom, familjeterapeut

Plats:
Sveavägen 56 E, 111 34 Stockholm (Bonnierhuset)

OBS! 2021 kommer samtliga kursdagar att genomföras digitalt.

Datum för utbildning i NyaKälvestenintervjun 2021:

kurs 13
20 – 22 september 2021

kurs 14
11 – 13 oktober 2021

kurs 15
8 – 10 november 2021

 

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.

Kursanmälan

 

 

Vi sparar samtliga anmälningsuppgifter tills kursen är avslutad. Inloggningsuppgifter erhålles när fakturan är betald. Inloggningsuppgifterna är giltiga max 3 månader. Efter avslutad kurs sparas endast för- och efternamnet tillsammans med den kurs du genomgått. Detta då vi ibland får frågor om att få ut ett nytt kursintyg. Anmälan är bindande. Vid avbokning återbetalas ej kursavgiften. Observera att kursen Att utreda familjehem ej ger kunskap om, eller behörighet att använda, Nya Kälvestenintervjun.