Nya Kälvestenmetoden är en fördjupningsutbildning där du blir behörig att använda Nya Kälvestenintervjun.

Du får kunskap om hur du utreder familjehem. Vi går igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi tar också upp risk- och skyddsfaktorer som du bör uppmärksamma när du utreder familjehem och dessa faktorer kan påverka relationerna. Du tar dessutom del av underliggande teori till Nya Kälvestenintervjun samt får kunskap om hur Nya Kälvestenintervjun genomförs. Du utför en utredning och intervju på hemmaplan innan vi träffas under de tre kursdagararna då de genomförda intervjuerna analyseras.

Plats och datum:
Kursen sker digitalt via Zoom.

Nästa utbildningstillfälle är 27-28 september 2023.


Kostnad:

Nya Kälvestenmetoden Sverige 14 000 kr per deltagare exklusive moms.

Kursansvarig och utbildare:
Sanel Mutapcic – socionom, familjeterapeut.

Kursansvarig och utbildare:
Mikael Hörnebrant – aukt. socionom, familjeterapeut.

Kursansvarig och utbildare:
Ilona Déry Tegnér – leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare.

Kursanmälan

 

E-postadressen måste vara deltagarens e-postadress.
Har du en offentlig arbetsgivare måste vi e-fakturera enligt lag. Din anmälan registreras ej om GLN nr och Refnr saknas.
Kursen Att Utreda Familjehem ger ej kunskap om, eller behörighet att använda, Nya Kälvestenintervjun. Metodbok ingår ej i kursen Att Utreda Familjehem.
Inloggningsuppgifterna till de digitala kurserna är giltiga i 3 månader från anmälningsdagen.

Anmälan är personlig och bindande.

Vid avbokning återbetalas ej kursavgiften (detta gäller om du vill byta kursdeltagare eller kursdatum för den avslutande delen i kursen Nya Kälvestenmetoden).

Vid avbokning återbetalas ej kursavgiften.

Kursanordnaren förbehåller sig rätten att ställa in del 2 i kursen Nya Kälvestenmetoden vid för få anmälningar. Kursdeltagarna erbjuds då plats på nästa utbildning.
Vi sparar samtliga anmälningsuppgifter tills kursen är avslutad. Efter avslutad kurs sparas endast för- och efternamnet tillsammans med den kurs du genomgått. Detta då vi ibland får frågor om att få ut ett nytt kursintyg.