Att utreda familjehem är en fristående online-kurs i hantverket att utreda familjehem. Du lyssnar på kursen i lugn och ro när, och var, det fungerar för dig. Din inlogg är giltig i tre månader så du behöver inte stressa.

Här går vi igenom lagstiftningen för familjehemsvården: juridik för myndigheter och privata aktörer. Vi behandlar också risk- och skyddsfaktorer som är viktiga att beakta när du bedömer blivande familjehem.

För dig som läser går utbildning i Nya Kälvestenmetoden ingår denna kurs. Var det längesedan du utbildade dig i Nya Kälvestensintervjun rekommenderar vi kursen Att Utreda Familjehem om du vill uppdatera dina kunskaper i Nya Kälvestenintervjun.

Kostnad:

Att utreda familjehem 8 000 kr per deltagare, exklusive moms.

Kursanmälan:
Klicka här för att komma tilll vår kursanmälan.