Utbildning till att analysera NyaKälvestenintervjun i september 2021 via Zoom.

Utbildningen sträcker sig över sex dagar vid två tillfällen. Första tillfället, teoriavsnittet, äger rum 8, 9 & 10 september 2021. Vid det andra tillfället kommer de blivande analyspersonerna delta aktivt i analys av intervjuer under tre dagar. Dessa tre dagar är del 2 (intervjudelen) av grundutbildningen i NyaKälvestenmetoden.

För behörighet krävs socionomexamen eller psykologexamen. Akademisk påbyggnadsutbildning tex psykoterapiutbildning, handledarutbildning och aktuella kunskaper i affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteori.

För att ansöka till till utbildning till att bli analysperson mejlar du ilona@nyakalvestenmetoden.se tillsammans med ditt CV. Utbildarna förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten.