Utbildning till att analysera NyaKälvestensintervjun i januari 2023 via Zoom.

Utbildningen sträcker sig över sex dagar vid två tillfällen. Första tillfället, teoriavsnittet, äger rum 4, 5 & 6 januari 2023. Vid det andra tillfället kommer de blivande analyspersonerna delta aktivt i analys av intervjuer under tre dagar. Dessa tre dagar är del 2 (intervjudelen) av grundutbildningen i NyaKälvestenmetoden. Efter att analyspersonen genomfört samtliga moment och genomfört en analys för kund tillsammans med utbildningsansvariga uppnås certifiering, dvs behörighet att utföra analyser av Nya Kälvestenintervjun.

För behörighet krävs socionomexamen eller psykologexamen. Akademisk påbyggnadsutbildning tex psykoterapiutbildning, handledarutbildning och aktuella kunskaper i affektteori, anknytningsteori och mentaliseringsteori.

För att ansöka till till utbildning till att bli analysperson mejlar du ilona@nyakalvestenmetoden.se tillsammans med ditt CV. Utbildarna förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten.