Om flera personer som analyserar samma intervju kommer fram till samma resultat tyder det på stabilitet i instrumentet, dvs. det föreligger en god interbedömarreliabilitet.

Interbedömarreliabiliteten på analysen av Nya Kälvestenintervjun testas en (1) gång i halvåret via en videoinspelad intervju som analyseras av samtliga närvarande analyspersoner.

Instruktioner inför den gemensamma bedömningen är:

  • att inga frågor eller diskussioner får förekomma under pågående videouppspelning
  • att inte sitta i närheten av varandra
  • att efter avslutad intervju samlas resultaten in

Nedan ser du interbedömarreliabiliteten från starten av Nya Kälvestenintervjun till dags dato.