Ilona Déry Tegnér
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare. Grundare av och utbildare i NYA Kälvestenintervjun.

Tel: 070-795 70 66

itoraison@gmail.com

Ulf Hjelmgren
Socionom, handledarutbildad.

Tel: 070-747 87 80.

u.hjelmgren@telia.com

Catarina Kappling
Socionom, KBT-terapeut steg 1 och handledarutbildad.

Tel: 08-522 257 22

info@familjeenheten.se

Pirkko Nilsson
Socionom.

Tel: 072- 326 53 23.

pirkko.torolf@gmail.com

Tina Swedenson *inväntar recertifiering
Auktoriserad Socionom, leg psykoterapeut, familjeterapeut, handledarutbildad.

Tel: 08-522 257 22

info@familjeenheten.se

Under utbildning.

Analyser måste göras tillsammans med utbildare då certifiering att analysera Nya Kälvestenintervjuer på egen hand ej är slutförd. 

Ann Andersson

Tel. 0730-24 12 28

ann.andersson@claritygroup.se