De som analyserar Nya Kälvesten intervjun har genomgått utbildning för Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö i analys av intervjun samt i affekt-, anknytnings- och mentaliseringsteorierna. Dessa teorier ligger till grund för intervjun. Analyspersonerna recertifieras av Ilona Déry Tegnér och Ulla Fridsjö en gång per termin för att behålla sin rätt att analysera. Namn och adress till de personer som analyserar intervjun i din region hittar du nedan:

 

 

Anna Amilon
Auktoriserad socionom, psykoterapeut steg 1. Utbildare i NYA Kälvestenintervjun.

Tel: 076-322 11 65

a@annaamilon.se

 

Charlotte Edholm
Socionom.

Tel: 072-553 15 00.

charlotte.edholm@gmail.com

 

Monica Engman
Auktoriserad socionom, handledare.

Tel: 070-544 59 20.

monicaengman@telia.com

 

Klas Forsblom
Socionom, familjeterapeut steg 1, handledarutbidad.

Tel: 070-666 59 36

klas.forsblom@bredband.net

 

Ulla Hannu
Socionom, handledarutbildad.

Tel: 070-747  87 65

ulla.hannu@humana.se

 

Mona Hjalmarsson
Socialpedagog, psykoterapeut steg 1, handledarutbildad.

Tel: 070-617 42 25

monahjalmarsson@telia.com

 

Mikael Hörnebrant
Auktoriserad socionom, Familjeterapeut steg 1.

Tel 076-834 76 91

mikael.hornebrant@outlook.com

 

Susanne Johansson
Auktoriserad socionom. Utbildare i NYA Kälvestenintervun.

Tel: 072-205 01 40.

susanne.b.johansson@humana.se

 

Mari-Ann Karlsson
Socionom, handledare.

Tel: 070-240 17 01.

karlssonmari-ann@outlook.com

 

Åse Persson
Socionom, leg psykoterapeut, handledare. Utbildare i NYA Kälvestenintervjun.

Tel: 070-524 86 27.

ase_ persson@telia.com

 

Siv Widmark
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.

Tel: 076-853 04 50

siv.widmark@gmail.com 

 

Heidi Williamsson
Socionom, familjeterapeut steg 1.

Tel: 073-390 34 63

heidi.williamsson@attendo.se