Gun-Eva Andersson Långdahl
Leg psykolog, spec i klinisk psykologi .

Tel: 070-377 66 53.

phugab@telia.com

Ann-Gull Gotthold * inväntar recertifiering
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare.

Tel:  070-538 84 33, 0920-88 433.

ann-gull.gotthold@sanktlukas.se